EVOX Extra concentrate 65KG /57,52 L

Kúpte si tento výrobok a získajte 200 bodov!

199.99 S DPH 166.66 BEZ DPH

Vysoko kvalitný koncentrát nízkotuhnúcej chladiacej kvapaliny s dlhou životnosťou pre všetky typy motorov. Ponúka maximálnu ochranu proti korózií, zamŕzaniu, prehrievaniu a zabraňuje tvorbe usadenín a kavitácii ...

Na sklade

EAN kód: 5995202024129
Kategórie: , , , , , .
Výrobca: EVOX
Objem: 65kg
Druh produktu: Chladiace kvapaliny

Technický List

 

Prémiový koncentrát nízkotuhnúcej chladiacej kvapaliny

Vysoko kvalitný koncentrát nízkotuhnúcej chladiacej kvapaliny s dlhou životnosťou pre všetky typy motorov. Ponúka maximálnu ochranu proti korózií, zamŕzaniu, prehrievaniu a zabraňuje tvorbe usadenín a kavitácii v motore a chladiacom systéme.

Použitie

 • Chladiace systémy osobných a úžitkových vozidiel, poľnohospodárskych a stavebných strojov a stacionárnych plynových motorov
 • Chladiace systémy obsahujúce liatinové, hliníkové a medené časti
Vlastnosti Výhody
Dobrá ochrana proti korózii
 • Vytvára stabilný mazací film na vnútornej stene chladiaceho systému, zabezpečuje dlhú životnosť
Aplikácia – špecifické zloženie
 • Ochrana proti kavitácii a usadzovaniu kalu
Kompatibilný s konštrukčnými materiálmi
 • Nedochádza k poškodeniu plastových a gumených častí chladiaceho systému

EVOX chladiaca kvapalina poskytuje maximálnu ochranu pred koróziou, zamŕzaním a prehriatím a chráni motory pred bežnými poruchami ako sú kavitácia a tvorba usadenín.

 • V porovnaní s bežnými chladiacimi kvapalinami má EVOX viac ako trojnásobne dlhšiu životnosť, umožňuje dlhšie výmenné intervaly, a preto je vhodnejším a ekologicky šetrnejším riešením.
 • Chladiace kvapaliny EVOX poskytujú všestrannú ochranu a vynikajúci výkon a zabezpečujú tak dlhšiu životnosť motora a chladiaceho systému vášho vozidla, s nižšími nákladmi na údržbu.
 • Chladiace kvapaliny EVOX schválila väčšina výrobcov automobilov a spĺňajú najvyššie požiadavky pre moderné automobily.
 • Sú vhodné na široký rozsah použitia: ideálny pre osobné automobily, úžitkové vozidlá a autobusy.
 • Vždy vymieňajte celú náplň chladiacej kvapaliny; prepláchnite a vyčistite chladiaci systém podľa odporúčaní výrobcu vášho vozidla.
 • Pri vozidlách starších ako 6 rokov je vhodné vymeniť chladiacu kvapalinu každé tri až štyri roky!
 • Nikdy nemiešajte chladiace kvapaliny vyrobené pomocou rôznych technológií!
 • Na riedenie chladiacej kvapaliny používajte destilovanú alebo deionizovanú vodu!
 • Vždy sa riaďte pokynmi výrobcu vozidla!
 • Vždy dodržujte správny pomer miešania!
 • Ak je to možné, na dolievanie používajte rovnakú chladiacu kvapalinu ako je naplnená v systéme.
 • Dolievať by sa mala len zriedená kvapalina!

PREČO SA MUSIA CHLADIACE KVAPALINY VYMIEŇAŤ?
Korózia vzniká rozkladom etylénglykolu v chladiacich kvapalinách a postupným rozkladom prísad a inhibítorov. Tento rozklad spôsobujú vysoké teploty v chladiacom systéme motora. Preto sa musia chladiace kvapaliny vymieňať pravidelne každých 3-5 rokov, aj pri chladiacich kvapalinách s dlhou životnosťou.

MÔŽE SA CHLADIACA KVAPALINA Z MOTORA VYPÚŠŤAŤ DO KANALIZÁCIE?
V žiadnom prípade nie. Bolo by to porušenie zákona o odpadoch a ich likvidácii s následkom trestného stíhania.

MÔŽU SA CHLADIACE KVAPALINY VO FORME KONCENTRÁTU POUŽÍVAŤ NEZRIEDENÉ?
Nie. Všetky koncentrované chladiace kvapaliny sa musia riediť destilovanou vodou. Až potom sa na ne vzťahuje garancia ochrany. Neriedená chladiaca kvapalina nedokáže dostatočne eliminovať teplo z motora, čo vedie k prehrievaniu. Neriedené chladiace kvapaliny môžu v zime stuhnúť.

V AKOM POMERE BY SA MAL CHLADIACI KONCENTRÁT EVOX ZMIEŠAŤ S DESTILOVANOU VODOU?
Odporúčame riedenie chladiacej kvapaliny EVOX destilovanou vodou v pomere 1:1 (-37/-38 °C) alebo 1:1,5 (-25 °C), aby bola zabezpečená optimálna ochrana pred zamrznutím a koróziou. Nemalo by sa použiť viac ako 60 % koncentrátu.

MÔŽE SA POUŽIŤ BEŽNÁ VODA Z VODOVODU NA ZRIEDENIE CHLADIACEJ KVAPALINY?
Aj keď sa na zriedenie chladiacej kvapaliny môže použiť čistá voda s hodnotami tvrdosti 0-20 °dH, odporúčame použiť destilovanú alebo deionizovanú vodu.

AKÉ DÔLEŽITÉ SÚ ODPORÚČANIA VÝROBCU VOZIDLA?
Výrobcovia automobilov nepredpisujú značku chladiacej kvapaliny, ale predpisujú normu a vydávajú oficiálny súhlas na ich použitie. Preto by ste mali pri výbere chladiacej kvapaliny venovať pozornosť predpísanej norme na chladiacu kvapalinu a kupovať chladiace kvapaliny, ktoré majú požadované schválenie výrobcu automobilu.

AKO DLHO SÚ PRODUKTY EVOX POUŽITEĽNÉ?
1. V pôvodných uzavretých obaloch: 4 roky od dátumu výroby.
2. Ak sú vo vozidle, t. j. sú zriedené destilovanou vodou: riaďte sa pokynmi výrobcu vozidla.

SÚ CHLADIACE KVAPALINY EVOX ŠKODLIVÉ?
Chladiace kvapaliny EVOX obsahujú monoetylénglykol a v prípade požitia sú škodlivé. Vyhnite sa kontaktu s kožou a očami. Uschovávajte mimo dosahu detí. V prípade požitia ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ošetrujúcemu lekárovi poskytnite obal alebo etiketu.

ZNÍŽTE VAŠE NÁKLADY NA ÚDRŽBU ODBORNOU PREVENCIOU!

Kvalitné chladiace kvapaliny, vhodné pre daný typ a vek vozidla, majú zásadný význam pre dlhšiu životnosť chladiacich systémov a motorov. Nevhodné a nekvalitné chladiace kvapaliny zhoršujú výkon chladenia a vedú k prehriatiu motora, poruchám súčastí motora a netesností chladiaceho systému.

Pre optimálne chladenie je potrebná celková periodická výmena chladiacej kvapaliny. Bežné chladiace kvapaliny je potrebné meniť po 1 až 2 rokoch, kým chladiace kvapaliny s dlhou životnosťou stačí meniť každých 3 až 5 rokov, v závislosti od používania.

Poznaním stavu chladiacej kvapaliny a chladiaceho systému a vykonávaním potrebných zásahov sa môže zabrániť väčšine porúch alebo ich eliminovať, čo vedie k významnej úspore nákladov.

Hmotnosť 65 kg
Výrobca

EVOX

Objem

65kg

Druh produktu

Chladiace kvapaliny

Polia označené * sú povinné
98% dodacia doba
98% kvalita komunikácie
98% doručenie


Nákup v obchode odporúča: 98 %
98 % bol doručený tovar v deklarovanom termíne

Recenzie